Khám Mắt và Đo thị lực

Khám Mắt và Đo thị lực

463 Đường Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Giá dịch vụ: 100,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Đánh bờ mi và nặn ép bờ mi
Trích chắp lẹo
Bóc giả mạc
Thông lệ đạo một mắt
Đo nhãn áp
Rửa cùng đồ 1 mắt
Bơm rửa lệ đạo
Lấy sạn vôi kết mạc một mắt
Lấy sạn vôi kết mạc hai mắt
Soi đáy mắt
Chụp ảnh đáy mắt
Lấy dị vật giác mạc một mắt