Khám Nội Chân Trời Mới (ngoài giờ)

Khám Nội Chân Trời Mới (ngoài giờ)

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 500,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng tới từng cá thể. Tạo ra một mô hình chăm sóc sức khoẻ mới tại Việt Nam: “CHỦ ĐỘNG, LIÊN TỤC, TOÀN DIỆN, THUẬN LỢI “. Nâng cao chất lượng sống cho người Việt Nam. Tạo thói quen chăm sóc sức khoẻ chủ động chủ động cho cộng đồng.