Khám Tai  Mũi Họng

Khám Tai Mũi Họng

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Giá dịch vụ: 300,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khai tai - mũi - họng tại bệnh viện phổi Trung Ương