Khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm cận lâm sàng)

Khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm cận lâm sàng)

Giá dịch vụ: 300,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ