Khám sức khoẻ đi làm, đi học theo TT14(có cấp giấy) tại Phòng khám Đa khoa MEDELAB

Khám sức khoẻ đi làm, đi học theo TT14(có cấp giấy) tại Phòng khám Đa khoa MEDELAB

Giá dịch vụ: 200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám cấp giấy Khám sức khoẻ phục vụ cho làm việc và học tập