Nội Soi Tai Mũi Họng - PKĐK Quốc tế TRUE HOPE

Nội Soi Tai Mũi Họng - PKĐK Quốc tế TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

Giá dịch vụ: 250,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Nội Soi Tai Mũi Họng tại Phòng Khám Đa khoa Quốc tế TRUE HOPE