Nội soi dạ dày + HP

Nội soi dạ dày + HP

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 500,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Bác sỹ chuyên khoa đưa ống nội soi qua miệng họng vào dạ dày- hành tá tràng