Thăm khám & hướng dẫn trực tiếp bởi Điều dưỡng ngày thứ 5

Thăm khám & hướng dẫn trực tiếp bởi Điều dưỡng ngày thứ 5

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 350,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ