Phùng Sơn Hùng

BS Phùng Sơn Hùng

ISOFHCARE

Chuyên khoa Nội khoa
Chuyên khoa Nội hồi sức tích cực
Lượt hẹn khám: 23
Lượt gọi khám: 6
Đánh giá: 5 (15 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Quá trình công tác

  • (2020 - 2020) Bác sỹ, Phòng khám nội
Bài viết liên quan