Trần Hữu Nghị

ThS Trần Hữu Nghị

Lượt hẹn khám: 12
Đánh giá: 5 (12 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

BS Trần Hữu Nghị - Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
- Chuyên ngành:
Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp
- Quá trình đào tạo:
Năm 2019: Tốt nghiệp siêu âm tim tại Bạch Mai.
- Thế mạnh chuyên môn:
Siêu âm tim chuyên sâu.
Điều trị nội, hồi sức tim mạch.

 
Bài viết liên quan