Phan Thị Tường Vân

BSCKII Phan Thị Tường Vân

Tiêu hoá
Nội khoa
Lượt hẹn khám: 83
Đánh giá: 5
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, Bác sĩ chuyên khoa I Nhi, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017, - Bác sĩ đa khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2013
Bài viết liên quan