Phạm Trung Lương

BS Phạm Trung Lương

Ngoại khoa
Lượt hẹn khám: 19
Đánh giá: 5 (19 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Khoa ngoại tiết niệu, bác sỹ lâm sàng 7 năm công tác
Bài viết liên quan