BS ThS.BSCKII. Nguyễn Thu Hà

300,000đ
Chuyên khoa Lao và bệnh phổi
Hô hấp
Nội khoa
Lượt hẹn khám: 583
Đánh giá: 5 (18 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến