Ths.Bs. Vũ Đỗ

BS Ths.Bs. Vũ Đỗ

300,000đ
Chuyên khoa Lao và bệnh phổi
Chuyên khoa Nội khoa
Hô hấp
Nội khoa
Lượt hẹn khám: 1300
Lượt gọi khám: 154
Đánh giá: 4.6 (10 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến