Trần Ngọc Sơn

PGS.TS Trần Ngọc Sơn

Ngoại khoa
Lượt hẹn khám: 118
Đánh giá: 5 (11 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Là giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hải Phòng từ 2007; giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Ngoại bụng, Học viện Quân Y từ năm 2011; là giảng viên kiêm nhiệm của Bộ môn Ngoại, Đại học Y Thái Bình từ 2013.

– Hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh: Đã hướng dẫn nhiều học viên bảo vệ thành công thạc sĩ y khoa, luận văn bác sĩ nội trú.

– Tham gia nhiều hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn cao học, nội trú.

Các công trình nghiên cứu khoa học

– Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp nhà nước “ Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một đường rạch điều trị một số bệnh ở trẻ em”; là chủ nhiệm/thành viên nghiên cứu trong nhiều công trình NCKH cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở.

– Tham gia nhiều hội đồng đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở cho đến cấp nhà nước.

– Tham gia nhiều hội nghị khoa học chuyên ngành quốc tế và trong nước về phẫu thuật nhi, trong đó có hơn 70 báo cáo hội nghị quốc tế, nhiều video trình diễn kỹ thuật mổ, có báo cáo đã được trao giải xuất sắc.

– Tham gia biên soạn 2 đầu sách chuyên khảo về phẫu thuật nhi.

– Công bố hơn 100 bài báo khoa học ở các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín quốc tế và trong nước, trong đó có 20 bài đăng trong các tạp chí quốc tế uy tín.

Quá trình công tác

  • (2002 - 2016) Bác sĩ Ngoại - kiêm nhiệm các vị trí của phòng đào tạo, chỉ đạo tuyến, trưởng phòng kế hoach tổng hợp Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Nhi Trung ương - Khoa Ngoại
  • (2016 - 2022) Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng Khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội
Bài viết liên quan