Đánh giá: 5 (undefined đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sĩ khoa Phẫu Thuật Thần Kinh II

Quá trình đào tạo:
-Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2019: Đào tạo Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh tại Cộng hòa Pháp.
-Năm 2019: Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Phẫu thuật Nội soi, phẫu thuật nền sọ, phẫu thuật thần kinh chức năng, phẫu thuật u não.