Ngô Thị Thanh Hải

TS.BS Ngô Thị Thanh Hải

Nội khoa
Lượt hẹn khám: 8
Đánh giá: 5 (7 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Ts.Bs. Ngô Thị Thanh Hải
Chuyên khoa: Nội - Nội thận
Trưởng khoa Nội II Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Bài viết liên quan