Nguyễn Thị Bảo Liên

TS Nguyễn Thị Bảo Liên

Lượt hẹn khám: 8
Đánh giá: 5 (8 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Ts. Nguyễn Thị Bảo Liên
Chuyên khoa: Hồi sức tích cực và chống độc
Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Bài viết liên quan