ThS Ths.BS Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa
Chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh
Nam học
Lượt hẹn khám: 16
Đánh giá: 5 (16 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến
Bài viết liên quan