Nguyễn Đình Hiến

ThS Nguyễn Đình Hiến

Bệnh Viện Đa Khoa Xanh Pôn

Tâm thần
Nội Tim Mạch
Nội tiết
Lượt hẹn khám: 21
Đánh giá: 5 (18 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Tiến sĩ. Nguyễn Đình Hiến
Chuyên khoa: Nội Tim mạch- Thần kinh- Nội tiết
Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Bài viết liên quan