Nguyễn Thị Thanh Thảo

Ths.BS Nguyễn Thị Thanh Thảo

Lượt hẹn khám: 18
Đánh giá: 5 (18 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Bác sỹ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp

Quá trình đào tạo:
-Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.
-Năm 2019: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:
-Siêu âm tim 
Bài viết liên quan