Banner Bệnh Viện Đa Khoa Cẩm Phả

Bệnh Viện Đa Khoa Cẩm Phả

Lượt ĐK: 13
Đánh giá: 5
Số 371 Đường Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Tỉnh Quảng NinhXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

- Năm 1955 Khu mỏ Cẩm Phả được giải phóng, cơ sở y tế đầu tiên của Cẩm phả là Bệnh xá mỏ của người Pháp để lại với gần 10 giường bệnh.

- Năm 1958 Bộ y tế trực tiếp phân công một số bác sỹ từ Hà Nội về làm việc và xây dựng bệnh viện.

- Năm 1960 Bệnh viện đa khoa Thị xã Cẩm Phả được thành lập với 100 giường bệnh và 11 y, bác sỹ và dược sỹ.

- Năm 1981 Bệnh viện sáp nhập với Bệnh viện Liên đoàn địa chất 9, với số giường 210.

- Năm 1993 sáp nhập với Phòng y tế Thị xã thành Trung tâm y tế Thị xã Cẩm phả.

- Năm 2007 theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND Tỉnh Quảng Ninh: Bệnh viện đa khoa Thị xã Cẩm phả là đơn vị độc lập, là bệnh viện đa khoa hạng 3.

- Năm 2011 theo Quyết định 2627 ngày 17/8/2011 của UBND Tỉnh Quảng ninh, phân tuyến là BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG 2 có số giường 300.