Banner Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Như Thanh

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Như Thanh

Lượt ĐK: 9
Đánh giá: 5
Khu phố 3, Bến Sung, Như Thanh, Tỉnh Thanh HóaXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh, là một bệnh viện miền núi, nằm ở phía tây nam của tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá;
Hiện nay bệnh viện được xếp hạng II theo quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Quy mô bệnh viện 160 giường bệnh, trong đó có 90 giường bệnh kế hoạch và 70 giường bệnh tự chủ theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giường bệnh thực kê là 202 giường.