Banner Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thiệu Hóa

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thiệu Hóa

Lượt ĐK: 13
Đánh giá: 5
5, Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh HóaXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

- Theo Quyết định số 32/TC-UB ngày 09 tháng 01 năm 1997 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa với quy mô 120 giường bệnh bao gồm các Khoa khám bệnh đa khoa trung tâm và phòng khám đa khoa khu vực, các khoa lâm sàng và cận lâm sang.

- Phòng kế hoạch tổng hợp, phòng tổ chức hành chính; phòng tài chính kế toán, phòng điều dưỡng-công tác xã hội;

- Đội BVBMTE và KHHGĐ;

- Đội y tế dự phòng;

- Ngày 10 tháng 3 năm 2006 theo Quyết định số 660/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá là Bệnh viện hạng III trực thuộc Sở Y tế Thanh Hoá, quy mô 100 giường KH; Trên cơ sở tách từ Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa;

- Từ tháng 4 năm 2012 là Bệnh viện hạng III; quy mô giường KH 120;

- Ngày 10 tháng 11 năm 2016 theo Quyết định số 4393/QĐ – UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế Thanh Hoá, quy mô 120 giường bệnh;

- Theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018 – 2020 với số giường kế hoạch là 120 và 120 giường thực hiện theo cơ chế tự chủ; Đến năm 2021 bệnh viện có 120 giường kế hoạch và 160 giường theo cơ chế tự chủ.