Banner Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng

Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng

Lượt ĐK: 12
Đánh giá: 5
225c Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Thành phố Hải PhòngXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng thuộc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, trực thuộc Bộ Y tế.
Qua 14 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Bệnh viện luôn tăng cường công tác quản lý, từng bước củng cố việc thực hiện tốt các chế độ, quy chế và các quy định về chuyên môn gắn liền với việc đẩy mạnh công tác giáo dục về y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y, bác sỹ và phát triển nguồn nhân lực, nhất tạo điều kiện để thu hút bác sỹ, y sỹ giỏi có năng lực vào làm việc. Bệnh viện thường xuyên cử cán bộ đi học tập, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trong đó nhiều bác sỹ hiện đang theo học sau đại học để nâng cao trình độ. Đồng thời tổ chức cho toàn thể cán bộ công chức tham gia tập huấn về luật Bảo hiểm Y tế mới và các lớp hội thảo của Ngành, nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo thực hành cho sinh viên trường Đại học Y Hải Phòng...