Banner Bệnh Viện Mắt Hà Tĩnh

Bệnh Viện Mắt Hà Tĩnh

Lượt ĐK: 8
Đánh giá: 5
Số 95 Đường Vũ Quang, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà TĩnhXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh là bệnh viện công lập hạng 3 trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở kiện toàn từ Trung tâm Mắt, ngày 24 tháng 8 năm 2016 với chức năng tham mưu cho UBND tỉnh và sở Y tế về công tác chăm sóc mắt và giải phòng mù lào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện Mắt được thành lập trên cơ sở nâng cấp và kiện toàn từ Trung tâm Mắt. Trong những năm qua với chức năng nhiệm vụ được giao Sở Y tế đã trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ, tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và liên hệ với các tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực chăm sóc mắt trên địa bàn Hà Tĩnh.