Banner Bệnh Viện Mắt Thái Bình

Bệnh Viện Mắt Thái Bình

Lượt ĐK: 14
Đánh giá: 5
Khu trung tâm y tế, Đường Trần Lãm, Trần Lãm, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Trần Lãm, Thái Bình, Thái BìnhXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

Năm 2008 Bệnh viện Mắt Thái Bình được thành lập theo Quyết định số: 557/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của UBND tỉnh Thái Bình.

Sau khi thành lập, chức năng nhiệm vụ được tăng cường toàn diện cả trên các mặt trọng tâm của công tác chuyên môn chuyên khoa là chỉ đạo tuyến trước, phát triển hệ thống chuyên khoa, đào tạo cán bộ chăm sóc mắt ban đầu cho y tế xã, huyện, nghiên cứu tiếp thu ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật, tổ chức khám chữa mắt tại Bệnh viện, đào tạo cán bộ chuyên sâu, ứng dụng các kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến trong khám chữa bệnh (KCB) và giải phóng mù loà. Tập trung thực hiện các mục tiêu: tiếp tục phòng chống mắt hột, phẫu thuật quặm để tiến tới thanh toán bệnh mắt hột và bệnh lông quặm trên quy mô toàn tỉnh, đẩy mạnh tốc độ mổ đục thuỷ tinh thể để giải phóng mù loà, ứng dụng nhanh các kỹ thuật mới để đạt được hiệu quả cao trong KCB và phẫu thuật, thu hút các dự án đầu tư để tăng nguồn lực trong hoàn cảnh ngân sách của tỉnh có hạn.

Bệnh viện đầu tư kịp thời nâng tầm kỹ thuật ngang với một số cơ sở nhãn khoa lớn trong cả nước, đáp ứng yêu cầu KCB bằng kỹ thuật cao cho nhân dân nên số lượng bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng tăng. Hàng năm bệnh khám cho gần 100.000 lượt người, tiếp nhận điều trị nội trú cho trên 13.000 lượt người, phẫu thuật xấp xỉ 7.000 ca an toàn, đem lại hiệu quả ánh sáng và kinh tế cho người bệnh.