Banner Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

Lượt ĐK: 10
Đánh giá: 5
Số 313 Đường Âu Dương Lân, 02, 8, Thành phố Hồ Chí Minh, 02, 8, Hồ Chí MinhXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

Bệnh viện Điều Dưỡng – Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp được thành lập từ Viện Điều Dưỡng Thành phố trực thuộc Sở Y Tế TP. HCM theo Quyết định số 417/QĐ-UB ngày 22/07/1977. Đến ngày 25/12/2014, Quyết định số 6373/QĐ-UBND ban hành, bệnh viện được chính thức đổi thành Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.
Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ phục hồi chức năng. Ngoài ra Bệnh viện còn thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nghề nghiệp, người suy giảm sức khỏe, sau điều trị các bệnh cấp tính cần có thời gian phục hồi chấn thương, tai nạn, người tàn tật.

Bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên ngành PHCN theo hướng hiện đại, từng bước tạo được vị thế của bệnh viện đối với Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và với Ngành Y tế cả nước nói chung. Phấn đấu chuyển từ bệnh viện hạng II lên hạng I để thực hiện tốt nhiệm vụ là tuyến cuối về PHCN của thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.