Banner Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ninh

Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ninh

Lượt ĐK: 0
QL 18, Đại Yên, Hạ Long, Tỉnh Quảng NinhXem đường đi
Không có lịch làm việc
Thông tin cơ sở y tế
Giới thiệu chung

 Bệnh viện là nơi tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mới vào công tác khám chữa bệnh, đồng thời chuyển giao cho các bệnh viện khác trong tỉnh, để người dân mọi vùng miền đều có thể tiếp cận những công nghệ khám chữa bệnh tiên tiến nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đặc biệt là vấn đề y đức. Để hoạt động hiệu quả hơn, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị mới; cùng với tỉnh đi đầu trong áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khám chữa bệnh, hướng tới cung cấp các gói dịch vụ, chuyên sâu, đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Bệnh viện Sản Nhi được thành lập theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Dự án xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được khởi công từ tháng 12/2010, quy mô 200 giường bệnh, với các hạng mục công trình hiện đại đảm bảo dây chuyền công năng được đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện hiện có 26 khoa phòng, 6 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, 6  khoa cận lâm sàng, quy mô 350 Giường KH, 500 thực kê

Đội  ngũ nhân lực bệnh viện: 522 cán bộ nhân viên ( trong đó 129 Bác Sỹ, 191 Điều Dưỡng, 50 Kỹ thuật viên, 55 Hộ Sinh, 22 Dược Sỹ và 74 đối tuợng khác)