Đặt khám trước qua IVIE - Bác sĩ ơi

Chọn bác sĩ

Chuyên khoa
Hình thức khám

BSCKII Hà Thị Kim Hồng

0
5
Chuyên khoa Khám bệnh

Hoàng Thị Thanh Hoa

0
5
Nội tim mạch người lớn

BS Hoisang Gong

0
5
Chuyên khoa Vật lý t