21.Gói tầm soát ung thư cổ tử cung cơ bản

21.Gói tầm soát ung thư cổ tử cung cơ bản

Giá dịch vụ: 500,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

* Xét nghiệm
- Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu]
- Xét nghiệm HE4