28. Tầm soát lao phổi nâng cao

28. Tầm soát lao phổi nâng cao

Giá dịch vụ: 2,468,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám và tư vấn theo yêu cầu