Bác sĩ Khám trực truyến

Bác sĩ Khám trực truyến

Giá dịch vụ: 200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

 - Khám qua Zalo PK hoặc Zoom, Google Meet…./ Examination via Zalo, Zoom, Google Meet….
- Thời gian 1 phiên khám tối đa 30 phút./max duration 30 minutes/time