Bóc sợi giác mạc

Bóc sợi giác mạc

Giá dịch vụ: 50,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Bóc sợi giác mạc tại Phòng khám Mắt Như Giang