Bơm rửa ổ răng tại Nha Khoa Phạm Dương

Bơm rửa ổ răng tại Nha Khoa Phạm Dương

Giá dịch vụ: 200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ Bơm rửa ổ răng tại Nha khoa Phạm Dương,  giúp vệ sinh và phục hồi lại tình trạng răng.