Cắt u hạt,u gai kết mạc

Cắt u hạt,u gai kết mạc

Giá dịch vụ: 700,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

đơn vị: mắt