Cắt u nhú, khâu vết thương

Cắt u nhú, khâu vết thương

Giá dịch vụ: 2,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ