Chích chắp (đa chắp), cắt bỏ chắp xơ

Chích chắp (đa chắp), cắt bỏ chắp xơ

Giá dịch vụ: 700,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

đơn vị: chắp