Chụp OCT-A 2 mắt

Chụp OCT-A 2 mắt

Giá dịch vụ: 1,800,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

đơn vị: mắt