Chụp X - Quang Cột sống

Chụp X - Quang Cột sống

246 Phố Huế, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giá dịch vụ: 100,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp X - Quang Cột sống