Chụp X - Quang Hệ tiêu hoá - Tiết niệu

Chụp X - Quang Hệ tiêu hoá - Tiết niệu

Giá dịch vụ: 300,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp X - Quang Hệ tiêu hoá - Tiết niệu