Chụp X - Quang Xương chi dưới

Chụp X - Quang Xương chi dưới

Phòng Khám Đa Khoa Việt Hàn

Giá dịch vụ: 180,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp X - Quang Xương chi dưới