Chụp X - Quang lồng ngực

Chụp X - Quang lồng ngực

Giá dịch vụ: 180,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp X - Quang lồng ngực