Chụp X-Quang

Chụp X-Quang

Giá dịch vụ: 120,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp x-quang toàn thân với chi phí niêm yết