Chụp X-Quang Xương - Sọ - Hàm

Chụp X-Quang Xương - Sọ - Hàm

Giá dịch vụ: 150,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp X-Quang Xương - Sọ - Hàm