Chụp đáy mắt (ảnh màu)

Chụp đáy mắt (ảnh màu)

Giá dịch vụ: 240,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

đơn vị: mắt