Chụp hình màu đáy mắt (1 mắt)

Chụp hình màu đáy mắt (1 mắt)

Giá dịch vụ: 250,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Chụp đáy mắt màu là sử dụng máy chụp ảnh đáy mắt để ghi lại hình ảnh màu về tình trạng bề mặt bên trong của mắt, để ghi lại sự hiện diện của các rối loạn và theo dõi sự thay đổi của chúng theo thời gian.

Chụp đáy mắt màu cũng được sử dụng để giúp giải thích việc chụp mạch huỳnh quang vì các mốc võng mạc nhất định có thể nhìn thấy trong chụp ảnh đáy mắt không thể nhìn thấy trên chụp mạch huỳnh quang.

Phí chụp 1 mắt: 250.000đ