Chụp tầm soát võng mạc tiểu đường

Chụp tầm soát võng mạc tiểu đường

Giá dịch vụ: 150,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Đơn vị: lượt