Đo nhãn áp

Đo nhãn áp

Giá dịch vụ: 50,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Đo nhãn áp tại Phòng Khám Mắt Như Giang