Gói khá sàng lọc phát hiện ung thư vú

Gói khá sàng lọc phát hiện ung thư vú

Giá dịch vụ: 910,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

DANH MỤC KHÁM
Khám tổng quát
XÉT NGHIỆM
Một số xét nghiệm chỉ điểm khối u
Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Chụp Xquang tuyến vú [2 bên]
Siêu âm đàn hồi mô vú 
Siêu âm tuyến vú hai bên [màu]